Abb ställverk

Likt ett stort vägnät sträcker . Ställverk för mellanspänning, mellanspänningsställverk för primär- och sekundärdistribution. ABB erbjuder ett omfattande sortiment av AC-traktionsanläggningar för både 1Hz till 25. DCGear, ställverk för järnvägstillämpningar för likströmsmatning. Serien UniGear av ställverk och motorställverk för primärdistribution ger unika möjligheter.

Luft- och gasisolerade ställverk för alla typer av tillämpningar. Vi skräddarsyr lösningen utifrån dina behov. Gasisolerade ställverk GIS är lämpliga när utrymmet är begränsat.

ABB:s ställverk har även kanaler som leder ut de heta gaser. För att möta dessa utmaningar erbjuder ABB UniGear Digital som är effektivt, säkert, smart,. Det är ett moduluppbyggt ställverk med anpassade standardenheter och golvmonterad brytare. Det ljusbågssäkra ställverket har testats enligt gällande IEC-standard.

Effektbryteren är av vacuumtyp. Därefter återkommer vi med en . Mellanspänningsställverk för primärdistribution upp till kV, lämpligt för inomhusinstallationer. Det här moderna luftisolerade ställverket har ett brett användningsområde alltifrån RMU- ställverk. STOCKHOLM (Direkt) ABB har fått en order värd runt miljoner dollar från den tyska systemoperatören Transnet BW på att uppgradera . Vårt uppdrag: Uppställning, montage av 24kV ställverk , transformator och hjälpkraftsystem. ABB ska bidra med teknik för nätautomation och därmed underlätta för ett digitalt ställverk som ska övervaka, skydda och styra överföringsnätet . Stabila nätstationer med ställverk och transformatorer kV.

ABB :s ställverk , sammanställning. Oljeisolerad transformator National Industri. System fortsätter att integrera mot ABB produkter för energimätning och övervakning. Nu lanseras lösningar för momentan mätning av . ABB Power Systems Schweiz fick det uppdraget.

Ombyggnader av ställverk , byte av reläskydd såsom konfigurering och provning.

loading...