Dioden

Dioden är en icke-linjär elektrisk komponent som idealt leder elektrisk ström i endast en riktning. Namnet kommer av att den har två elektroder, katod och anod. Lysdiod (LED) ‎ Zenerdiod ‎ Avalanchediod ‎ Tunneldiod Elektronik – dioder, likriktare, lysdioder – Faktabanken faktabanken.

Cachad Liknande Med bara en diod släpps växelströmmen fram när den är på väg åt ena hållet, men ingen ström flyter under den andra hälften av tiden. En diod släpper igenom ström åt bara ena hållet. Triangeln i symbolen är en pil som anger den riktning som strömmen släpps igenom.

Spärrskiktet breder ut sig, och det kan inte gå någon ström genom dioden. Vi säger att dioden är ”backspänd”. Framspänd diod leder ström om . Luxorparts Diod 1N5420-pack.

Luxorparts Diod 1N40100- pack. Luxorparts Diod 1N41100-pack. I det här kapitlet ger vi en grundläggande översikt över två av de vanligaste komponenterna: resistorn och dioden.

Detta för att ge en grundläggande förståelse . En diod är en två terminal elektronisk komponent som leder ström i endast en riktning, och endast om en viss minsta möjliga skillna eller spänning, tillämpas. Begränsar spänningen över dioden till dess märkspänning.

loading...