Elektrisk krets

Cachad Liknande Allmänt om elektriska kretsar. När man kopplar en lampa till ett batteri kommer strömmen att gå genom ledningarna och få lampan att lysa. Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: Redogöra för hur en elektrisk krets fungerar och vad.

Filmen skildrar vad elektriska kretsar är. I korta avsnitt förklaras viktiga begrepp och komponenter med. För att skapa en enkel elektrisk krets krävs bara några få saker.

Det behövs en kraftkälla, en last, elkablar och en strömbrytare. Nu tänker vi oss att vi kopplar en krets med enbart ett batteri likt bilden ovan. Figuren visar en elektrisk krets med tv˚a spänningskällor och fem resistorer.

Om vi kopplar ett batteri till en lämplig glödlampa med hjälp av ett par sladdar får vi en elektrisk krets där ström flyter. En elektrisk ström är en ström av elektroner, dvs. Strömmen får glödtråden att glöda så att . I ett batteri kan man se spänningen som minus- sidans . Fråga: Vem bestämde att elektronen skulle ha en negativ laddning?

Cristiano F, Tomtbergaskolan, Huddinge.

Här skall vi se vad en elektrisk krets kan ha med linjära ekvationssystem att göra. Den enklaste elektriska kretsen består av . Ex, Elektrisk krets : Lasse Alfredsson. Resistansen talar om hur bra en ledare är.

För eleverna är det dock en . Elektronisk krets med urskiljbara komponenter (transistorer, dioder, kondensatorer med mera). Viele übersetzte Beispielsätze mit elektrisk krets – Deutsch-Schwedisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Det var inte förrän 20-talet att elektricitet och magnetism upptäcktes att två sidor av . Detta var dock enklare sagt än gjort! Det innehåller en massa elektriskt laddade partiklar.

Jag har alla komponenter . Elektriska kretsar handlar om hur man kopplar ihop elektriska komponenter för att de ska fungera.

loading...