Eluttag badrum tvättmaskin

Det är såhär att jag har det framdragit för tvättmaskin i badrummet och jag har satt en där för ett tag sedan. Nu har jag dock bara dragit. Installera vägguttag i badrum ? Avstånd mellan dusch och tvättmaskin inlägg sep 20Eluttag i badrum inlägg maj 20Höjd över golv för strömbrytare och uttag inlägg jul 20Fler resultat från www.

PDF] Vad bör man tänka på vid installation av tvättmaskin? Cachad Liknande I allmänhet installerar man tvättmaskiner i badrum med golvbrunn. Numera får en tvättmaskin dock anslutas till ett jordat uttag för 2volt i bad- eller . När jag köper en ny tvättmaskin , kan jag skarva kabeln och fixa det själv. Reglerna för uttag i badrum är inte så hårda som man kan tro.

Tidigare var det förbjudet att ha vanliga vägguttag i badrummet. Numera är det tillåtet att installera uttag för 2volt, om uttaget är skyddsjordat . En tvättmaskin med felaktigt installerad el utgör en livsfara. Det händer till och med att en tvättmaskin som ställts i badrummet kopplas till ett . Om eluttaget sitter utanför område kan tvättmaskinen ändå stå inom. Jag renoverade (inte själv, men ändå ) badrummet år 2000.

Men tror att det är 3-fas i väggen i badrummet.