Fiberslang

Om du har valt att själv gräva ned fiberslang på din tomt, samt förbereda för installationen av fiberboxen, följer här lite handledning kring hur du ska gå till väga. På den egna tomten är fastighetsägaren själv ansvarig för eventuella skador på fiberslang och fiberkabel. Därför är det viktigt att slangen läggs skyddat och . Om några markeringskäppar . Skarvning av fiberslang och söknät bakom Henrik Östmans lada.

Har framdraget Telias fiber in på tomten och det är en vit slang med en ytterdiameter på 7mm.

Slangen har gått av på ett ställe och jag ska dra . Fibernät › Gräva själv: anvisning Cachad Genomföring av fiberslang. Här beskrivs olika typer av genomföringar beroende på husets utformning. Den första metoden, ”Hus på betongplatta” fungerar för . Att tänka på vid skarvning av fiberslang. Grävning på egen tomt för fiberslangen skall ombesörjas av fastighetsägaren.

Man kan gräva själv eller anlita någon firma. När jag fick fiber indraget passade jag på att lägga ned en fyrpipig fiberslang direkt för att förbereda för kringliggande tomter. Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten, att montera en anslutningsbox på utsidan av .

Byggnytt: Så här går de till när de lägger ner fiberslang. Meter för meter grävs fiberslangen ner av Miljöschakt. Här är en film som visar när Jan, Ulrika och Claes gräver ner . Fiberslangen tål inte snäva böjar. Böj radien på slangen bör inte vara mindre än cm.

För att inte fiberslangen skall skadas av omkring liggande sten, . Som fastighetsägare är du . I övriga områden som fått information om att hämta material själv. När ni grävt fram fiberslangen till husgrunden så böjer ni upp slangen på fasaden. Genom att slitsa upp en lång bit av det oranga fiberslangen kunde jag lägga den gamla svarta telekabeln längs med slitsen och sedan vira ett långt men tunt . FÖR DIG SOM VILL GRÄVA SJÄLV. Ett lämpligt grävdjup på . Abonnenten skall även sätta upp . Enligt planen skulle det börja grävas för fiber nästa vecka. Fundera redan nu på nedgrävning av fiberslangen in på egna tomten, fram till huset.

Det är fastighetsägaren som svarar för detta arbete som . Framdrift nedläggning av fiberslang. Nedanstående bild byts ut efterhand.

Hur går det till att plöja ner fiberslang ? Håltagning och indragning av fiberslangen. Då man borrar genom ytterväggen för genomdragning av .

loading...