Förläggning av kabel i mark

EKKJ : Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. Detta den traditionella kabel med jordfläta runt ledarna. Ska lägga ner en 15m elkabel i marken till en motorvärmare och. Kortfattat så är det så att när du gör en fast förläggning av en kabel så krävs . Sammanfattning (på svenska).

Vi har fått i uppgift av NCC att utföra ett examensarbete inom kraftkabelförläggning i mark. Syftet med arbetet har varit att. Följande anvisningar gäller för förläggning av kabelrör för elserviskabel inom tomtmark.

Observera att förläggning och kringfyllning av slang eller kabel är ett . Del : Rörförläggning i mark. Del 2: Allmänt att tänka på vid kabelförläggning. STANDARD Standard Kabelförläggning max 1kV.

En kabelförläggning i mark av 230V kabel skall ske på minst cm djup, förses med gult varningsband och utföras av behörig elektriker. Denna standard ger anvisningar om förläggning av kabel i mark. Beträffande kabelförläggning i byggnader se SS 438.

Denna utgåva av SS 4. EKK skall skyddas mot di- rekt solljus.