Gruppförteckning elcentral pdf

Med ABB:s strömbrytare kan utseendet på produkten lätt förändras. Efter den första installationen är gjord kan slutanvändaren själv byta design när det är dags . Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag, finns ett bestående fel. De försvinner om du tar bort kakorna (cookies).

Slå till jordfelsbrytaren. FÖRESKRIFTER OM ANLÄGGNINGAR AV SÄRSKILDA SLAG OCH.

Det finns två typer av elcentraler : en med proppsäkringar och en med automatsäkringar. Om en säkring går sönder och . Princip för gruppförteckning och orienterande ritning. Gruppförteckning ska sättas upp vid samtliga elcentraler. Gruppcentral, elcentral (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en. I elcentral märks ledarna med gruppnummer, även jord och 0-ledare . Tvinnad FK ska användas vid infälld installation.

Elcentraler får ej vara infällda. Installationen är ej helt färdigställd.

Låsta digitala format ska även levereras som pdf eller liknande. Vid alla elcentraler ska därför en ak- tuell gruppförteckning finnas som visar vad som är anslutet till säkringarna. Mätartavla och el-central märks efter märkning av matande central.

Med EL-VIS Mall Online delar du enkelt dokumenten . ELCENTRAL MED AUTOMATSÄKRINGAR. Om du saknar en gruppförteckning – kontakta en fackman för att. Du kan även med hjälp av gruppförteckningen. Entreprenören ansvarar för att gruppförteckning på de båda centralerna.

Ett huvudledningsschema visar var alla elcentraler ligger och varifrån. Kabelskåp ska förses med kabelskåpskort som för respektive matande och utgående . Till elcentralen ska centralutrustningsrummets samtliga elapparater anslutas. Upprätta en gruppförteckning med hjälp . Vid varje gruppcentral uppsätts gruppförteckningar , som anger .

loading...