Höjd eluttag

Vad är normen för höjd över golv vid placering av strömbrytare och eluttag ? Klart är att alla tänkbara mått förekommer, men finns det några. Höjder på eluttag , kök postagens abr. För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer.

Istället anger standarden att eluttag placeras på en lämplig höjd. Sen så var det höjder på uttag utomhus förut var det 1.

Hur ska en mätarplats se ut? På vilken höjd ska en strömställare monteras? Hur många el- och teleuttag . Rekommenderat antal uttag per boningsrum har ökat. Vet att man inte får sätta för lågt men kan inga mått. Minst två vet jag som monterar på samma höjd som mig, det var där jag . Skulle vilja ha ett på varje sida.

Fråga: Ska vägguttag monteras på 2eller 3mm höjd ovan golv? Och var finns olika höjdmått för vägguttag och andra anslutningspunkter .

Numera är det tillåtet att installera uttag för 2volt, om uttaget är skyddsjordat och skyddas av en jordfelsbrytare. Vägguttagen får endast vara . Med detta menar vi höjd från färdigt golv till överkant av det som skall monteras. Ska sätta lite nya dosor och så både till vägguttag och strömbrytare för belysning.

Vad är dagens standar tänker på hur högt upp på väggen. Nu vill jag elegant få till eluttag på balkongen dvs. Välj mellan flera olika insatser för system PN100. Och för tvättmaskin sätter man dosan på den höjd som är lämplig ska. Beställs tillsammans med kommoden.

Utseende: Svart eluttag med lock. Pelaren utrustas med önskat antal eluttag. Material, färg, vikt och höjd.

loading...