Ip klasser el

Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket . IP-klassificeringen (Ingress Protection) visar armaturernas. Kravet är att det efter avslutat test inte ska vara vatten på elektriska komponenter. För att visa vilket skydd en el -artikel har mot damm och vatten märks de med en kapslingsklass. IP -klassen består av bokstäverna ” IP ” följt av två siffror, varav . Ovan är ett exempel på zonindelning utomhus.

IPeller 2X är typiska minimikrav för konstruktion av elektriska tillbehör för . Belysning och elektriska apparater märks med en kapslingsklass, s. IP – klass , för att ange graden av skydd mot vatten och damm. Räknas det som torrt utrymme och IPel bättre räcker eller? Kapslingsklasser inom elområdet.

IP -beteckningens delar och deras betydelse. IP-klassningar består av ett tvåsiffrigt nummer där den första siffran visar . IP -klassning kopplingsdosor, eluttag mm Bosta hem och trädgård. Jag tänkte byte några utanpåliggande eluttag och strömbrytare.

loading...