Kontek tid

Kontek Time är ett komplett tidredovisningsprogram med funktioner för såväl tid – och avvikelserapportering som projektredovisning och schemaläggning. Om du vill lägga ut tidrapporteringen är Outsourcing Tid rätt verktyg för dig. Det enda ditt företag behöver göra är att: se till att de anställda . Att implementera ett tidsystem från grunden är ofta en ganska avancerad operation som kräver konsulthjälp. Ett projekt som på begränsad tid sätter fokus på att .

Kontakta oss gärna för mer information. Cachad Med Kontek Tid kan du och ditt företag enkelt sköta tidredovisningen som också ligger till grund för löneutbetalningarna. Du kan snabbt få kontroll över arbetad . Om du arbetar med löner så vet du att det kan ta tid om det inte stämmer.

Användarnamn: Lösenord: Serveradress: Kom ihåg mig: Kom ihåg. Kontek finns för stora och små företag och kan importera tidstämplingsdata från Pyramid. Kontek Lön har många funktioner som underlättar arbetet med lön.

Kontek har insett att man inte kan vara bäst på att utveckla alla delar inom personalsystem själva, och. På den tiden gjordes allt manuellt, en svunnen tid från. Kontek är ett specialistbolag inom löneadministration. Genom att låta Kontek ta hand om lönearbetet kan BabyBjörn fokusera på kärnverksamheten och slipper lägga tid på administration och förändringar av regler . Läs om hur den nya lösningen sparar tid och förenklar lönehanteringen. Du som söker skall ha jobbat som ekonomichef några år, vara uppdaterad om redovisning- och skatte . Vi levererar en helhetslösning för löneprocessen!

Pyramid- tid är förberett för att samarbeta med Kontek -lön. Våra kraftfulla program inom löne-, tid – och . Med Kontek HRM Mobile får du och dina medarbetare full kontroll på scheman, tidrapporter, reseräkningar och medarbetare var du än är – det enda som krävs . Kontek jobbar med att automatisera hela löneprocessen. Denna löneintegration till Kontek omfattar utläsning av avvikelser (frånvaro, övertid och mertid) för månadsavlönad personal och arbetad tid för . Under företagets åttioåriga historia har det hela tiden funnits ett starkt fokus på . I tio år har Maria Ericsson varit VD för löneföretaget Kontek.

I en tid då det enligt Maria satsas för lite på ledarskapsutbildningar, har hon valt att prioritera sina . Du rapporterar på ett snabbt sätt dina tider dag för dag och har hela tiden kontroll.

Kontek som företag, v 12Outsourcing av försystemen Tid och ResaOm ett företag vill lägga ut sin . Kontek HRM Mobile ger dig och dina medarbetare full kontroll på scheman, tidrapporter, reseräkningar och medarbetare var du än är – det . Rapportera tid på projekt, kun order, artikel, aktivitet eller annan valfri .