Lägeskontroll

Det är viktigt att en nybyggna tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Anlita en behörig mätkonsult för att utföra utstakning och lägeskontroll. Lägeskontroll innebär en kontroll av att . Vad innebär en lägeskontroll ? En lägeskontroll är en kontrollmätning av en ny byggna tillbyggnad eller annan anläggning.

Man kontrollerar om byggnadens mått och läge i . De flesta bygglovsbeslut kräver en lägeskontroll. Beställ utstakning eller lägeskontroll. Du ska skicka dokumentationen från utstakningen . Om din byggnad inte uppförs på rätt plats kan det leda till att du måste.

En del kommuner kräver kontroll över att huset har byggts enlighet med bygglovet. Det kan vi på Metria hjälpa . Har ni låtit någon annan med godkänd mätteknisk kompetens utföra lägeskontroll skall ni sända in redovisning med relationsmått eller .

Vad är utstakning och lägeskontroll och vilka är reglerna för det? Alla nya huvudbyggnader och master inom detaljplan och . Utstakning – lägeskontroll. Det är bygglovsenheten som informerar dig om du behöver göra en . Du kan enkelt själv beställa husutstakning och lägeskontroll genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner.

Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd . GIS-avdelningen på samhällsbyggnadskontoret gör utstakning och lägeskontroller. Information om utstakning och lägeskontroll. Syftet med denna information är att processen från bygglov till slutbesked ska bli så effektiv och snabb som möjligt . Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Kontrollen utförs på gjutformen innan gjutning för att . Om Håbo kommun utfört finutstakningen anser vi att kravet på . I startbeskedet anges om en lägeskontroll krävs.

loading...