Nollpunktsreaktor

Steglöst reglerbara nollpunktsreaktorer med motordriven dykkärna. Nollpunktsreaktorn är en enfasig reaktor som kopplas in mellan systemet nollpunkt och jord. Nollpunktasreaktorer, Petersen spole, med glidande kärna för exakt avstämning av eventuella jordfelsströmmar.

Specialister inom nollpunktsutrustning för jordfelshantering inom distributionsnät. Vi levererar nollpunktsreaktorer , nollpunktsutrustning, nollpunktsmotstån .

En induktiv kompensering kan genereras genom en nollpunktsreaktor även kallad. Analog utgång 0-mA för nollpunktsspänning. Särskilda elektriska krav för nollpunktsbildare och -reaktor. Från utsidan ser en nollpunktsreaktor inte mycket ut för världen.

Men den är nödvändig för att begränsa felströmmar som annars kan påverka . Nollföljdsimpedansens inverkan på nollpunktsreaktorn. Det är troligen känt att en nollpunktsreaktor ansluten till krafttransformatorns eller nollpunktsbildare . Kan vara max tecken långt.

ENT Energiteknik hjälpte Vattenfall Eldistribution AB med konstruktionsanpassning och provning. Namn på ägaren till nollpunktsreaktorn. Förkortningar och akronymer. Arc Suppression Coil (eng). Current transformer (eng).

Detta ytterst innovativa Svenska företag har ett eget patent på en speciell nollpunktsreaktor. Enkelt förklarat kan man säga att det funkar lite som en stor . Resulterande jordslutningsstr. Jordfelsskyddens känslighet 20mA, 5A- 19 . Riktat jordströmsrelä för nät med isolerad nollpunkt eller nät med resistansjordad noll punkt med eller utan nollpunktsreaktor. Sitter inte omsättningskopplaren på nollpunktsreaktorer ? I nedan beskrivna utrustning är nollpunktsmotståndet normalt iii-kopplat . Systemets jordslutningsströA vid 1kV. Typ av jordfelsskydd: LDS.

Stationsbyggnad med Transformator fack.

loading...