Optisk givare

Hög kvalité till bra priser. En optisk avståndsmätare skickar ut Ijus antingen direkt mot det föremål som ska avkännas. Köp Optisk sensor, retroreflektiv 6. Vissa givare är kategoriserade efter vilken mätprincip de använder sig av.

Sensorkomponenter samt tillbehör anpassade för maskinbyggande industri.

Sensor tillhandahåller ett brett sortiment av följande produkter: Fotoceller för . En optisk sensor är en anordning som omvandlar ljus strålar in elektroniska signaler. Liknar en Fotomotstånd mäter den fysiska mängden ljus . De hjälper dig med produktval och förfrågningar, svarar på dina frågor om leveranstider och . Dessa givare används ofta som komplement till fotoceller för optiskt besvärliga objekt eller mycket smutsig miljö. Optiska givare består av en sändare och en mottagare där sändaren innehåller . Trådlös elenergimätare med optisk givare Efergy eOpto.

Mäter hemmets totala elförbrukning.

Programmerbart kilowattpris. Vi erbjuder ett brett utbud av givare för automation och produktion. I och med den optiska processen för mätning av löst syre, utvecklades en mätmetod som eliminerar.

Optisk mikrometer för diametermätning, positionsmätning, kantlägesmätning, dimensionsmätning, gapmätning – Fabrikat. Optiska gaffel- och vinkelgivare har en ytterst fin ljusstråle och är därför lämpliga. Beställ idag, leverans imorgon! Metoden baseras på ett bragg-gitter, eller ett antal . Fiberoptisk Sensor BFC Serien. BFC serien kan utföra alla funktioner som BFserien inklusive parametrar inställning och övervakningsuppgifter enkelt med . IR- givare med separat display, Mätområde upp till 900°C, hög optisk upplösning, hög temperaturtålighet.

För ett mycket brett spann av räckvidder, med eller utan. Optisk avståndsgivare, Rektangulärt metallhölje, DC PNP, Synligt laserljus, laser – skyddsklass 4-ställig alfanumerisk display, Kontaktanslutning, Synligt . Modul med optisk läsgaffel. Liten givare för mätning av motorhastighet eller annat som kan passera läsgaffelns öppning.

Varje gång något blockerar ljuset att . UG-3-O-MB, KANAL, OPTISK , IP5 UG-MB, VR-0. Givare för hastighet och varvtal.

Induktiv linjär hastighetsgivare (LVT). En kapacitiv givare arbetar med en högfrekvent svängningskrets som alstrar ett elektriskt fält. EGE-sensorer med gul lysdiod visar avkänningsstatusen optiskt.

Artikelbild: Rökdetektor . SCN är en oberoende leverantör av system, givare , industridatorer och komponenter inom området industriautomation.

loading...