Säkring propp

Bygg › El › Tillbehör Cachad För upp till 5V. När en propp gått bör man först. Det är lätt att byta propp.

Det viktigaste är att hålla reda på vilken sorts propp , eller säkring som det också heter, man ska ha, säger Hans . Varför har pluppen på säkringarna olika färg?

Så här gör du för att kontrollera säkringen eller byta propp om strömmen går. Samtidigt lever de upp till den gamla normen, därav D. Hög brytförmåga, god selektivitet, låg effektförlust. Välkommen till oss på Jula! Se till att alltid ha nya proppar hemma ifall de går sönder!

I och med detta så kommer denna text att handa om el och säkring. Vi hjälper dig att hitta den säkring som passar dina behov bäst.

Illustration över elmätare, proppar och huvudsäkring. Namn, PROPP TILL PROPPSKÅP 10A. När säkringen går har man undvikit en farlig ström eller brandrisk.

Om en propp går onormalt ofta kontakta en elinstallatör. Säkringen skyddar din elanläggning genom att ” proppen går” om något skulle bli fel. Storleken på säkringen , alltså mängden ampere (A), avgör hur mycket el du . Elekta har en tydlig strategi för säkring av valuta.

Varje säkring har en färgprick som visar vilken strömstyrka den klarar. De vanligaste färgerna är grön och röd. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma . Till varje hushåll finns ett elskåp med säkringar som skall skydda mot kortslutning. Kopplas ytterligare en apparat till vägguttaget kommer proppen att gå! Innan du felanmäler, kolla först.

Har du ett vanligt gammaldags proppskåp, kollar du bara om någon propp gått . Strömstyrkan blir så stor att proppen går eller automatsäkringen löser ut.

Båda typerna av säkringar ska skydda ledningarna mot överbelastning och .

loading...