Sie fil

SIE -formatet är en standard framtagen är att enkelt kunna flytta. Filformatet ska kunna utökas utan att filer exporterade enligt tidigare versioner av standarden . Här följer en arbetsbeskrivning för hur du exporterar data via SIE direkt från Visma Bokföring. Du kan antingen välja SIE eller Verifikationer . Har din revisor frågat dig efter en SIE – fil ? Vad är det för något egentligen?

En SIE – fil är en datorfil av SIE-format. Detta innebär att SIE – filer som följer det reviderade formatet till . Behöver du ta ut all bokföringsdata från Fortnox kan du exportera en SIE – fil från programmet. Du har möjlighet att exportera SIE1. Du använder en SIE – fil när du ska flytta din bokföringsdata . Det finns olika typer av SIE – filer att exportera.

SIE står för Standard Import Export och är ett standardiserat sätt att exportera och importera bokföringsdata. Både export och import av en SIE – fil gäller ett visst . I den här filmen visar Anna hur du exporterar ut en SIE – fil med verifikationer. Läs om vad en SIE – fil är och hur man kan överföra bokföringsuppgifter från ett program till ett annat. SIE innebär en standard för att överföra redovisningsdata mellan olika datorprogram.

För att flytta data görs först en export så att en så kallad SIE – fil skapas. I samband med boksluts- och årsredovisningsarbete behöver ekonomiansvariga överföra en s. SAP ekonomisystem till någon mottagare.