Sms larm temperatur

Larmar via SMS vid oönskad temperatur och även vid strömavbrott. Paketet bygger på ett godkänt larm som har batteribackup och som kan sätta individuella . SMS – larm för temperaturövervakning. Temperaturlarm skickas via SMS då inställda temperaturer över- eller underskrids. Vid användning av nätadapter skickas .

Alarmet triggas då inställda temperaturgränser över- eller under-. Fjärrströmbrytare för mobilnätet. Vi har flera produkter för att kunna logga, mäta, styra och övervaka temperatur. Med hjälp av dessa produkter kan du enkelt få larm skickade som SMS eller . Laddningsfunktion för eventuellt anslutet backup-batteri. VAKE- larm ger dig möjlighet att övervaka elförsörjning och temperatur.

Larm och information skickas genom SMS till huvudanvändare och om så.

ONTECH Extern temperatursensor 3. Den har också två larmingångar för trådade larm , funktioner som temperaturlarm och strömbortfallslarm och termostat. YOYOPower GSM Control kopplas via GSM-nätet och styrs enkelt med mobilapp. Systemet fungerar även som larm vid strömavbrott eller temperaturavvikelser.

Intab Interface-Teknik har ett brett utbud av dataloggers och fjärrmätare för många mätområden. Professionella lösningar skräddarsys för att passa varje enskild . Enheten har en inbyggd temperaturgivare samt en extern tvåmetersgivare och. Via appen EnergyWatch får du larm om temperaturen skulle gå över eller . Med GSM-produkter har du även övervakning med larm , exempelvis för inbrotts-, brand- och fuktlarm samt temperatur. Larmar vid undre eller övre temperatur samt vid strömavbrott. Styr en utgång via SMS , övervaka temperatur eller andra sensorer.

ESIM0skickar larm som SMS eller ringer upp. VAKE- Larm är ett strömavbrottslarm med möjlighet att sända information om temperatur. Då VAKE strömbildare har en oslagbart hög driftsäkerhet är den . CLxär ett kompetent larmsystem för.

Då batteribackup är ansluten kan larm skickas via SMS då.

YOYOPower har dessutom en inbyggd temperatursensor , som gör det möjligt. Larm via SMS vid hög respektive låg temperatur skickas ut vid önskat gradtal. Vill tipsa om denna som jag använt med framgång.

Man får direkt ett sms om strömmen löser ut, oavsett om det beror på elleverantör eller . Läs speciellt om produkterna GSM Fixi SMS , GSM Alarm Controller III (GAC III) och A-Comfort.

loading...