Termistorgivare

Givare för överfyllningsskydd och för elektronisk nivåövervakning. Givar för cisterner ovan jord innehållande eldningsolja (eo1) och diesel . Standardgivare för gårdscisterner. Spara denna anvisning för framtida bruk!

Olje-, bensin- och fettvarnare. Vätskenivå då avskiljaren är uppfylld så att vattnet rinner ut genom .

L=2mm med monterad fläns. Inbyggd kabelförskruvning. De är framställd av ett halvledarmaterial, t. Fill-o-tron BEx förstärkare för termistorgivare från Afriso Ema AB. Förstärkare för depå och tankbil.

Elektroniskt överfyllnadsskydd för petroleumproduktion och . Bit unik identitet och termistor data. Termistorgivare Rspecial.

PFparallellkopplas för att erhålla ett simulerat medelvärde . Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överensstämmer enligt. Avskiljarlarm för fett och olja med optiskt och summerlarm. Inklusive kapacitiv givare med 5m kabel samt termistorgivare 5m kabel. Med termistorgivare och fast monterad givare Med sin permanent monterade insticksgivare är detta instrument det idealiska valet för rutinmässig kontroll av. Kompletta med skyddsrör mm från tank, längd lika kabellängd termistorgivare.

Genomföring, genom stigarrör, utförs med lukttät tätning. KLK 100-N mäter kanal luftfuktigheten med kapasistans och temperatur med hjälp av en termistorgivare. Extern givare, extra robust för. Mätprob för yttemperatur, Tinytag. Ctermometer med Lumbergkontakt för termistorgivare.

Nivålarm för termistorgivare. Spänningen är proportionell mot . En termistor sensor fungerar som en termisk resistor. Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Bevara anvisningen för framtida behov! Ventilerade strålningsskydd för termistorgivare.

Li-cor Li20 Pyranometer. ISOTHERM TERMISTORSENSOR -91.

loading...