Termoelement typ t

Toleransklass (°C), Toleransklass (°C), Toleransklass (° C). Tabeller och polynom för termoelement och Pt100. Mätmetoden termoelement baseras på är att vissa metaller ändrar . Temperaturgivare termoelement insticksmodell med kabel. Dataloggern kan användas med fyra typer av termoelement : typ K, J, T och N.

Givarna har olika egenskaper och temperaturområden, vilket gör att de passar i . Här är en användbar lista på olika typer av termoelement , typer och temperaturer samt. Termoelement temperaturgivare typ K. TEMPERATURTABELLER FÖR TERMOELEMENT 17. Exempel på sådana givare är termoelement och resistanstermometrar.

T Koppar- Konstantan, -2- 370°C. Lämpligt för mätning av låga temperaturer. Utsignal från PthO-givare och termoelement typ K.

Luftgivaren är lämplig för t. Robust, prisvärd luftgivare, termoelement av typ T. Beröringsfri typ (värmetransport via strålning). Standardtyper av termoelement. EPAD2-TH8-P Extern 8-kanalig isolerad modul för termoelement typ K, J och T. Mätområde: -till 2°C. Totala spänningsfallet för ett temperaturintervall ges av. Dessutom kan fyra olika givartyper (Pt10 NTC, TE typ K, TE typ T ) anslutas.

Upplösning TE typ K: 1°C. Flexibelt system som utöver fukt och temperatur även kan övervaka t. Kort trådgivare för snabba temperaturmätningar. Utrustad med delta temperatur, kanaler, knappar, 4-raders LCD-display och visning av . Pt 100-givare eller olika termoelement , t. T -, E-, R-, S- och N (temperatursond) för temperaturavläsning.

Ingångsmodul för termoelement T (Cu-CuNi). Linjäriserad och kompensation för kalla . Short Range Ordering, SRO, som kan ge mätfel på – °C hos typ K.

Typ Arbetsområde Atmosfär T –2till –370°C Bra för låga temperaturer.

loading...