Termometer logger

Vi kan erbjuda dig både traditionella logger -modeller som kopplas till PC, och trådlösa logger -typer, som skickar data direkt till din PC. Digitaltermometer med 2-kanaler och logger för långtidsmätning med termoelement, perfekt för VVS och industri-applikationer. Två givare kan anslutas och . Luftfuktighetsmätare med USB.

Modell nr: Climate logger.

Rubicson Termometer och hygrometer. Mätinstrument, givare, datalogger. Logger -for-temperatur-och-luftfuktighet. Datalogger för inspelning av . Free delivery and returns on eligible orders.

I Punktmätning-läget kan enheten användas som en termometer för enstaka temperatur-avläsningar som visas på skärmen. Dessa mätningar kan upprepas .

FRÅGA: I min bil finns en termometer som mäter utetemperaturen. Det verkar som om temperaturen ibland påverkas av bilens hastig- het. Sänkt pris på termometer för livsmedel – VikTemp! Ny ATP-mätare för kontroll av. Waterproof thermometer pouch or case.

Alle målinger blir lagret med dato og tid i . Hur ofta man ska kalibrera sina loggers beror på vilka krav man har på sin verksamhet. Detta styr också hur noggrann kalibrering man behöver. Temperature data logger is designed for record of temperature. Data transfer to the personal computer for . FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Den infrarøde termometerlogger bruges alle steder, hvor der er brug for en nøjagtig temperaturmåling.

Der er mange fordele ved at bruge det infrarøde . Fluke II – Termometer , kanaler, logger , PC interface. A Wireless data logger that collects data to monitoring the temperature and.