Vad är en magnet

En magnet är en kropp eller objekt som ger upphov till ett magnetfält. En permanentmagnet orsakar ett konstant magnetfält och är oberoende av yttre . Då uppstår ett magnetiskt fält omkring föremålet och vi har fått en magnet. Om man bryter av nordpolen på en stavmagnet . Vill du få tillgång till hela artikeln?

Genom att råämnet, som ska bli en magnet , utsätts för ett mycket starkt magnetfält. Råämnet måste vara av ett material som går bra att magnetisera, till exempel . De kan locka metall för att själva på avstånd. De kommer att dra andra magneter.

Vi börjar med att titta på hur en vanliga magneter fungerar du vet ju att en. Det vad man använder en kompas till att den pekar mot norr- . Vad är en magnet och hur fungerar den egentligen? Vi träffar den grekiske fåraherden Magnes som enligt myten var den som upptäckte magnetismen, och hör .

Om en magnet sväljs tillsammans med ett annat magnetiskt föremål kan en livsfarlig situation uppstå. På lite längre håll har Falu kommun gjort banorna på Runn . Magneter och magnetism är något som intresserar och förbryllar. Detta bildar då ett vad vi kallar ett magnetsystem.

Observera att magnetsystem är mycket . Magneter finns lite här och där, även om vi inte tänker på det eller vet om det. Men hur funkar egentligen en magnet ? Att undersöka vad som fastnar på en magnet är ett givet första steg. Prova med blandat material och låt barnen testa sina egna ideer.

Vad kan elektromagneter användas till? Vilka slags metaller kan en magnet dra till sig? Generell fakta om magnetism och permanentmagneter. Diamagnetis– Svagt och temporärt. Processen: Inte bara kylskåpet.

Motriktad pålagt magnetfält.

loading...