Vad mäts ström i

Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar. På den tiden visste man knappt vad elektricitet var. Cachad Liknande Ohms lag säger att spänningen är lika med strömmen gånger resistansen.

De tidigare använda V, A och är förkortningar för vad storheterna mäts i. Om vi kopplar in saker som drar mer ström än vad strömkällan klarar att . För att begripa bättre tar vi till.

Vad menas med elektrisk ström. Ett batteri innehåller två poler, plus och minus. Vid pluspolen finns positiva elektriska laddningar, medan minuspolen har ett . Det finns många olika typer av mätinstrument, vilket man använder beror dels på vad man vill mäta, dels på . I vattenliknelsen symboliserar vattennivåskillnaden spänningen. Spänningen mellan plattorna kan driva en ström , som till exempel kan få en. Mätinstrumentet för ström heter amperemeter.

En elektrisk ström är en ström av elektroner, dvs. Vad får vi för spänning över motstånden?

Voltmetern mäter spänningen över tvenne punkter. Amperemetern mäter strömmen genom en punkt. När kondensatorn är fulladdad så är spänningen mellan . Här förklarar vi elektricitetens egenskaper, ström , spänning, resistens mm.

I bilden nedan har vi parallellkopplat voltmetern med lampan, vilket gör att vi mäter spänningen. Nu undrar ni förstås vad konstanten är som ger grafen sin lutning. Man kan inte observera spänning och strömstyrka på samma sätt som längden av. Med en amperemeter mäter man strömstyrkan genom en lampa eller någon.

Man skriver det med stort A. Det är spänning som är farligast. I filmen visar professor Lunatus hur ström fungerar och mäts , hur man skapar den och vad man kan använda den till. Vad händer när vi klickar på strömbrytaren så att ljuset tänds, eller när vi sätter på radion? Hur mäter man egentligen . Effekten är produkten av de båda, dvs hur fort du kan fylla badkaret.

Strömmen är hur mycket det rinner.

loading...