Fiber anslutningsbox

Den inkommande fiberkabeln kopplas till anslutningsboxen (ca 7x9xcm) som monteras på insidan av fastigheten. Stäng därefter den inre vindan och locket utan att klämma fibern. Grattis, det finns fiber framdraget till din tomtgräns!

Gör först en beställlning av. Hur kopplar jag in mig mot anslutningsboxen ?

Ladda ner broschyren via . Instruktion för grävning och läggning av kanalisation ( fiber -slang) på den egna. Dels det som har med fibern att göra och dels det som har med anslutning av enheter att. Anslutningsbox levereras av föreningen enligt särskilld instruktion. Fram till anslutningsboxen går den utvändiga fibern från föreningens nätverk.

Det är svårt att ge ett generellt råd för den bästa placeringen för anslutningsbox , samt mediaomvandlare, router och annat som kräver ström . Det har kommit ett förtydligande från BRS Networks ang. En utvändig anslutningsbox kommer att sättas upp av föreningens entreprenör ( Eltel) i samband med installation av fiberkabeln.

Boxen innehåller skarvning . För de som valt att ansluta sig till fibern kommer Imtech oavsett val av. Svenneby Bottna fiberförening. Category: Okategoriserade. Grävningen går framåt och vi räknar med att vara färdiggrävda vid halvårsskiftet. Samtidigt har blåsningen av fiber kommit igång på de delar av . Fastighetsägaren är även ansvarig för att montera en anslutningsbox på utsidan.

Telias installatör kommer att placera fiberkonverter på lämplig plats där fiber. Dragning av patchkabel från anslutningsbox genom borrat hål i. En anslutningsbox kommer att monteras på huset dit slangen ansluts. Installation av anslutningsbox.

Fastigetesägare ansvara själv för montering på aktuell byggnad. Fastigetsboxen levereras av föreningen och omfattar en box, . Jag har valt att kalla anslutningsboxen (som Stadsnät kallar den) för. Föräldrakooperativet Bybarna.

När ni har grävt ner slangen fram till husväggen, tänk på att anslutningsboxen kommer att monteras av Bravidas tekniker på utsidan av huset.

Fiberkundenheten är din anslutningsbox. NSI rekommenderar att anslutningsboxen monteras utomhus, vilket underlättar åtgärder. Vägledning fastighetsanslutning Steg1.

Material till Steg1: -FFH.