Fiber

Optisk fiber , särskilt typ av mineraliska glasfibrer, avsedd för överföring av ljussignaler med mycket hög kapacitet över långa avstån exempelvis data- och. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus eller data där ljus leds genom så kallade optiska fibrer , vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast . Kostfiber Cachad Liknande I näringsdeklarationer på livsmedel räknas inte fibrer som kolhydrater utan. Gelbildande fibrer påverkar blodsockerhalten och därmed insulinnivåerna på ett. Konceptet kallas Fibre to the home (FTTH), och är . Fibers are often used in the manufacture of other .

Dietary fiber or roughage is the indigestible portion of food derived from plants. It has two main components: Soluble fiber , which dissolves in water, is readily . Det finns stadsnät som bara äger och hyr ut svart fiber , dvs fungerar som nätägare. Det finns också stadsnät som förutom att vara nätägare även driver ett aktivt . Svenskt handelsnamn är Unica. Andra namn är Armite, Forbon, Peerless eller Vulkanex. På tyska kallas materialet Vulkanfiber, på franska Fibre Vulcanisée.

Textilfibrer är ett samlingsnamn för fibrer som används vid tillverkning av textilier. En textilfiber är flexibel, lång och tunn, elastisk och lämplig för textil användning .

Den består av långa fiber av eten eller propylen-plast. Den italienska kemisten och nobelpristagaren Giulio Natta anpassade Olefin till textila applikationer. Glassmakers throughout history have experimented with glass . Silica fibers made of sodium silicate (water glass) are used in heat protection ( including asbestos substitution) and in packings and compensators. Synthetic fibers (British English: synthetic fibres) are the result of extensive research by scientists to improve on naturally occurring animal and plant fibers. It provides fiber -to-the- premises service in the United States, providing broadband Internet and IPTV . Mikrofiber (eller microfiber) är ett material som består av polyester eller polyamider (t.ex. nylon eller kevlar), eller blandning av dessa, vilket gör att textilen är . Like threads, fibers share address space.

However, fibers use co-operative . Med introduktionen av optisk fiber för telekommunikation, vilken gradvis ersätter koppar, kom också behov av en annan teknik för installation. Natural Fibers or Natural Fibres (see spelling differences) are fibers that are produced by plants, animals, and geological processes. Carbon fibers have several advantages .