Termostat extern givare

Stort sortiment av termostater som passar utmärkt för dina egna byggen och speciallösningar! Så oavsett om du vill ha en termostat för. Rumstermostat med extern givare ger möj lig het till placering av termostaten på en skyd dad plats.

Använd- ningsområdet kan vara då en nor mal rums ter mo . Den har min- och maxbegränsning samt funktion för nattsänkning. Välkommen in och hitta termostater som passar dina radiatorer!

Valet av givare sker med hänsyn till användningen. Termostater och givare E-katalog. Serie ELTR är DIN-skenemonterade termostater med rattinställning, för enklare.

RTSingår för våra infällda termostater och TDIN10. Skruvhålen har cc mm och termostaten passar över infälld apparatdosa. Om så önskas kan extern givare anslutas.

Det går att förse termostaten med LK Extern. Vid behov kan termostat och Mottagarenhet återställas.

BRUKSANVISNING TERMOSTAT T90-EDV. Reglering med intern rumsgivare. Shoppa Givare extern till återförsäljarpriser hos Selga – din elgrossist. Beskrivning: RTSsensor för elektriska termostater. Elektronisk termostat med extern givare , för on-off reglering.

Möjlighet att ansluta golvgivare , välja typ av ställdon (NO eller NC) samt frysskyddsläge för extern styrning. Vid anslutning av golvgivare ges möjlighet till. Floorigo FL1-D kan användas med antingen den inbyggda givaren , med extern givare , eller med en kombination av både intern och extern givare. RTW- givare har en frostskyddsinställning och en positiv avstängnings.

Våra noggranna termostater skapar en jämn temperatur och bra innemiljö. LK Systems golvvärme extern givare ICS är ett tillbehör till LK termostat SEXT för att exempelvis reglera golvtemperaturen. Extern givare (RTS01) finns som tillbehör.

I denna konfiguration reglerar termostaten golvtemperaturen och. Kan användas för att styra exempelvis. Givaren tål inte långvarig väta och vi rekommenderar därför inte . Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS.

Frico elektroniska trådlösa termostater.

Till TFDfinns extern givare (RTS01) som tillbehör. Den externa givaren fungerar som temperatur begränsare. Easily share your publications .